Valpe s.r.o. , Mierové námestie 11, 903 01 Senec. Tel.: +421 904 893 613, e-mail: senec@valpe.sk