Valpe s.r.o., Školská 36, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 841 737, IČ DPH: SK2020216352, e-mail: valpe@valpe.sk

Show-room :
Mierové námestie 11/A, 903 01 Senec
Tel.: 0904/893 613, e-mail : senec@valpe.sk
(V pasáži oproti Mestskému úradu)

OTVÁRACIE HODINY
podľa potreby (po telefonickej dohode) otváracie hodiny NONSTOP.
alebo bez predchádzajúcej dohody : v pracovné dni od 1300 do 1700hod.