Valpe s.r.o., Školská 36, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 841 737, IČ DPH: SK2020216352, e-mail: valpe@valpe.sk
Show-room : Mierové námestie 11/A, 903 01 Senec
Tel.: 0904/893 613, e-mail : senec@valpe.sk
(V pasáži oproti Mestskému úradu)
 

OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK
1300hod.  - 17.00hod.
UTOROK
1300hod.  - 17.00hod.
STREDA
1300hod.  - 17.00hod.
ŠTVRTOK
1300hod.  - 17.00hod.
PIATOK
1300hod. -
17.00hod.
SOBOTA zatvorené
NEDEĽA

zatvorené