Sekcionálne garážové brány  Do boku posuvná sekcionálna brána Pohony garážových a vjazdových brán 
NOVINKA : LPU67 Thermo - energeticky úsporná brána Voľná stropná oblasť a  jednoduchý prechod NOVINKA :  Ovládacie prvky v exkluzívnom dizajne
Výklopné brány Berry  Garážové brány RollMatic  BiSecur Gateway
Najčastejšie kupovaná garážová brána v Európe  Garážová rolovacia brána  s aplikáciou pre smartfóny 
Domové dvere  Domové a vstupné dvere  Pohon dverí PortaMatic 
ThermoCarbon,  ThermoSafe, TopComfort Thermo65 / Thermo46   na bezbariérové a komfortné bývanieAKCIA - EUROPA PROMOTION